FORGOT YOUR DETAILS?

Doprava a platba

Miesto dodania, termín dodania

a) miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude odoslaný predávajúcim kupujúcemu s využitím služieb tretích subjektov – prepravných spoločností, alebo na základe dohody s kupujúcim.

b) dodanie tovaru je zrealizované jeho odovzdaním kupujúcemu prepravnými spoločnosťami. Kupujúci potvrdzuje prevzatie svojím podpisom.

c) predávajúci vyexpeduje kupujúcemu tovar v lehote od 3 do 6 pracovných dní.  V prípade dlhšej dodacej doby predávajúci bude kupujúceho včas informovať. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dodacou lehotou, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

d) dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Cena dopravy a doprava tovaru

a) všetky zásielky expedujeme kuriérskou službou SPS. Cena poštovného je 4,90 € a je vyčíslená aj v objednávkovom formulári.

b) poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy - poštovného a tovaru sú konečné. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska.

TOP