FORGOT YOUR DETAILS?

Kontakt

Talianske kožené kabelky - 100% originálne produkty

Prevádzkovateľ:
WEBLIFE s.r.o.
Ovocinárska 28B
949 01 Nitra - Kynek

IČO: 45428379
DIČ: 2023003323
IČ DPH: SK2023003323
registr. v OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 26288/N

E-mail
info@talianskekozenekabelky.sk

Zákaznícka linka 0905 458 078
Zákaznícka linka je vám k dispozícii každý deň od 8:00 do 17:00 h

Bankové spojenie
Banka:
Fio banka, a.s.
IBAN: SK62 8330 0000 0025 0122 9822
SWIFT kód: FIOZSKBAXXX

Orgán dohľadu
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024

TOP